Loading

פרטי חברה

מלא את פרטי החברה

מספר חברה (ח.פ.) או עוסק מורשה או עוסק פטור כפי שמנוהל על ידי רשויות המס.
DUNS הוא מספר ייחודי בן 9 ספרות המנוהל על ידי Dun & Bradstreet לזיהוי בין לאומי של חברה.
יש למלא מדינה, עיר, רחוב ולבחור מהרשימה.

הערה: *עדכון אודות הצטרפותך לקהילת ניפנדו יישלח אל שותפייך העיסקיים על מנת לשפר את שיתופי הפעולה.


הגדר את החשבון שלך בניפנדו

מלא את פרטי הפרופיל שלך

שם חשבון המשתמש הינו חלק מנתוני הכניסה למערכת,
לכן מומלץ שיהיה שם קצר אשר מייצג את האירגון אליו אתה שייך

הלקוחות שלך בניפנדו

אין הגבלה במספר הלקוחות